menu, Icon dark

Shareholder Relations

From day one, the purpose of Copyright Agent has been to safeguard and salute originality. Our agency emerged from a deep-rooted respect for people - writers, photographers, and creators of all kinds - who have the talent and courage to be original.

Meddelelse dateret 31. maj 2024

Meddelelse til Aktionærerne i Copyright Agent A/S om køb af egne aktier

Kære Aktionærer,
På den ordinære generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen får bemyndigelse til at købe et vist antal egne aktier. Hensigten er primært at kunne købe aktier fra mindre aktionærer, som i nogle tilfælde mener at have for store omkostninger ved at holde aktien.

Hvis en aktionær ønsker at sælge sine aktier til Copyright Agent, skal henvendelsen ske til emailadressen investor@copyrightagent.com. Blanketten “Overdragelsesblanket - Copyright Agent køb af egne aktier” nedenfor skal udfyldes og medsendes. Kopi af pas og aktiebevis skal ligeledes medsendes.

Copyright Agent tilbyder at købe aktier til en pris på dkk 0,40 pr aktie. Copyright Agent opkræver ikke gebyr som beskrevet i prislisten ved salg til Copyright Agent.

Bestyrelsen vil i hvert tilfælde tage stilling til købet af egne aktier og kan uden yderligere begrundelse afvise at købe egne aktier.

Copyright Agent samler interesserede sælgere sammen og gennemfører transaktionerne når der har været tilstrækkelig interesse.

Med venlig hilsen,

Christoffer Feilberg (Adm. direktør)
Copyright Agent A/S

Information til aktionærerne vedrørende navnenotering og handel med aktier

Aktier i Copyright Agent ophørte den 5. januar 2024 med at være registreret i EuronextSecurities Copenhagen, som blev vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling, onsdag den 29. november 2023. Herefter er aktier alene registreret i Copyright Agents elektroniske ejerbog.

I dokumentet herunder finder du vigtig information om, hvordan du skal forholde dig til at være korrekt registreret i ejerbogen - samt hvordan du skal forholde dig fremover som aktionær for at udøve dine rettigheder som aktionær.

Det er også vigtigt at du får registreret din e-mailadresse i aktionærportalen, den er ikke nødvendigvis registreret, selvom du er navnenoteret.

Board

Read more on board profiles -->
Morten portrait

Morten Elk
(Chairman)

Henrik Eggert, CEO

Henrik Eggert

Poul Oddershede, Board member

Poul Oddershede

Henrik Hasselbalch Busch, Board member

Henrik H. Busch

Casper Blom, Board member

Casper Blom

Jesper portrait

Jesper Lohmann

Financial reports

File icon

Årsrapport 2023

Download
File icon

Årsrapport 2022

Download
File icon

H1 halvårsrapport 2022

Download
File icon

Årsrapport 2021

Download
File icon

H1 halvårsrapport 2021

Download
File icon

Årsrapport 2020

Download
File icon

Årsrapport 2019

Download