menu, Icon dark

Shareholder Relations

From day one, the purpose of Copyright Agent has been to safeguard and salute originality. Our agency emerged from a deep-rooted respect for people - writers, photographers, and creators of all kinds - who have the talent and courage to be original.

COPYRIGHT AGENT A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 14. februar 2024 kl 10.

Copyright Agent A/S har på den afholdte ekstraordinære generalforsamling som det eneste punkt valgt ny revisor for regnskabsåret 2023. Referat findes nedenfor.Vi opfordrer i øvrigt aktionærer til at registrere deres email i aktionærportalen så de direkte modtager informationer vedrørende selskabet, der i øvrigt altid  publiceres på hjemmesiden. Registrering af email kan også ske ved at aktionæren sender en email til investor@copyrightagent.com med teksten "Registrering af email” i emnefeltet.
VIGTIG INFORMATION TIL AKTIONÆRERNE I COPYRIGHT AGENT A/S

Aktier i Copyright Agent ophørte den 5. januar 2024 med at være registreret i EuronextSecurities Copenhagen, som blev vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling, onsdag den 29. november 2023. Herefter er aktier alene registreret i Copyright Agents elektroniske ejerbog.

Herunder finder du vigtig information om, hvordan du skal forholde dig til at være korrekt registreret i ejerbogen - samt hvordan du skal forholde dig fremover som aktionær for at udøve dine rettigheder som aktionær.

Det er også vigtigt at du får registreret din e-mailadresse i aktionærportalen, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet, selvom du er navnenoteret.

UDSENDELSE AF BEVISER

Alle, der har Copyright Agent aktier i deres depot på afregistreringsdatoen, vil gennem deres depotførende bank eller børsmægler modtage et bevis fra Euronext Securities Copenhagen, der angiver deres depotbeholdning af aktier lige før afregistrering.

NAVNENOTERING

Allerede navnenoterede aktionærer, ved udgangen af dagen den 5. januar 2024, vil automatisk fortsætte med at være navnenoterede i selskabets elektroniske ejerbog.

Copyright Agent A/S gør opmærksom på at navnenotering i aktiebogen vil medføre betaling af gebyr til selskabet for håndteringen, krav om yderligere dokumentation af ejerskab samt underskrift på dokumenter som selskabet skønner må være nødvendige for at Selskabet kan gøre dette på en ansvarlig og sikker måde. Det kan især være omfattende, hvis der er tale om, at aktierne er handlet efter den 5. januar 2024, uden at aktierne har været navnenoterede, og der en risiko for at dokumentationskravet stillet af selskabet vil være omfattende.

For aktieejere, som endnu ikke er navnenoterede i aktiebogen, skal som udgangspunkt gælde følgende for at blive navnenoteret i aktiebogen:

1) Indlevere deres udleverede gule aktiebevis.
2) Udfyld formularen “Notering i Aktiebogen”, som kan downloades på denne side i word- og pdf-format og levere den sammen med aktiebeviset.
3) Indlevere tydelige kopi af billedsiden i pas eller kørekort til selskabet. Hvis vedkommende er en juridisk enhed, så bedes vedkommende kontakte selskabet med henblik på at afklare dokumentationskrav.
4) Dokumentation skal have samme navn som på det indleverede gule aktiebevis.
5) Hvis der er tale om udenlandske ejere, så bedes vedkommende kontakte selskabet på forhånd med henblik på at vurdere om der er behov for yderligere og anden dokumentation.
6) Det er en forudsætning at betalingen for håndteringen er modtaget på forhånd af selskabet, ved henvendelse så kan selskabet lave et betalingslink, med mulighed for kortbetaling, til rådighed for dette. Alternativt vil det også blive accepteret, hvis danske kontanter er vedlagt, hvis dokumenterne er sendt til selskabet. Priser for håndtering fremgår af denne side.
7) Selskabet er berettiget til at kræve yderligere dokumentation hvis selskabet skønner at dette er nødvendigt for at transaktionen kan foregå på sikker, ansvarlig og lovlig måde for selskabet.

Hvis dette sendes til Selskabet så påtager selskabet sig intet ansvar for selve forsendelsen, herunder hvis det ikke når frem, dette er alene aktionærens ansvar. Hvis aktionæren vælger at sende, så anbefales det at der som minimum sendes med anbefalet post.

HANDEL MED AKTIER

Copyright Agent A/S gør opmærksom på, at en handel med navnenoterede aktier skal registreres i ejerbogen for at transaktion er bindende for selskabet. En transaktion af navnenoterede aktier med skift af ejerskab til følge registreres i ejerbogen ved følgende procedure:

1) Indlevere deres udleverede gule aktiebevis.
2) Udfyld formularen “Overdragelsesblanket”, som kan downloades på denne side i word- og pdf-format  og levere den sammen med aktiebeviset.
3) Indlevere tydelig kopi af billedsiden i pas eller kørekort, til selskabet, af både køber og sælger. Hvis køber og/eller sælger er en juridisk enhed, bedes vedkommende kontakte selskabet med henblik på at afklare dokumentationskrav.
4) Køber vil som udgangspunkt blive navnenoteret med de købte aktier ved transaktionen, og det skal derfor tydeligt fremgå af de indsendte dokumenter, hvem er køber, og en kontakt e-mail adresse på køber.
5) Underskrevet handelsaftale mellem køber og sælger alene betinget af registrering af ejerskabet i aktiebogen, hvis betinget af andet så vil registrering blive afvist, medmindre der fremsendes dokumentation for at de betingelser er opfyldte før det er indleveret til selskabet.
6) Hvis der er tale om udenlandske ejere, bedes vedkommende kontakte selskabet på forhånd med henblik på at vurdere om der er behov for yderligere og anden dokumentation.
7) Det er en forudsætning at betalingen for håndteringen er modtaget på forhånd af selskabet. Ved henvendelse kan selskabet lave et betalingslink, med mulighed for kortbetaling, til rådighed for dette. Alternativt vil det også blive accepteret, hvis danske kontanter er vedlagt, hvis dokumenterne er sendt til selskabet. Priser for håndtering fremgår af denne side.
8) Selskabet er berettiget til at kræve yderligere dokumentation hvis selskabet skønner at dette er nødvendigt for at transaktionen kan foregå på sikker, ansvarlig og lovlig måde for selskabet.

Selskabet gør specifikt opmærksom på, at selskabet intet ansvar tager for selve transaktionen mellem køber og sælger, herunder lovligheden. Selskabet forholder sig alene til, om aftalen er klar, og opfylder selskabets betingelser for en registrering. 

PANTSÆTNING AF AKTIER

Enhver registrering af pantsætning som Selskabet er forpligtet til at registrere, samt håndtering, vil blive faktureret baseret på priser, der fremgår af denne side.

Selskabet gør opmærksom på, at selskabet kun kan være ansvarlig for korrekt anmeldte pantsætninger, samt at betaling for ydelsen skal være modtaget.

PRISER OG GENERELLE BETINGELSER

Følgende er de gældende priser, alle priser er inkl. moms:

Basis pris, Navnenotering i aktiebogen: 1 500,- DKK
Basis pris, Handel med aktier: 1 500,- DKK
Registrering og håndtering af pantsætning: 1 500,- DKK + pågået tid
Timepris for arbejde udført af selskabet og/eller selskabets valgte rådgivere: 1 250,- DKK i timen

Alle faste gebyrer skal betales forud

Som udgangspunkt holdes håndteringen af Navnenotering og registrering af handel med aktier indenfor Basis prisen, hvorimod registrering/håndtering af pantsætning altid vil blive faktureret for tid brugt. Hvis en konkret transaktion relateret til håndteringen af Navnenotering og registrering af handel med aktier viser sig at være speciel byrdefuld og tager meget tid for selskabet, kan Selskabet meddele parterne at der fra det anmeldte tidspunkt vil blive faktureret yderligere baseret på timeprisen.

Alle omkostninger der vedrører dokumentation af ejerskab, køb/salg af aktier og lignende som aktionærerne må afholde for at registreringer af ejerskab og transaktioner kan gennemføres er selskabet uvedkommende.

Board

Read more on board profiles -->
Morten portrait

Morten Elk
(Chairman)

Henrik Eggert, CEO

Henrik Eggert

Poul Oddershede, Board member

Poul Oddershede

Henrik Hasselbalch Busch, Board member

Henrik H. Busch

Casper Blom, Board member

Casper Blom

Jesper portrait

Jesper Lohmann

Financial reports

File icon

Årsrapport 2022

Download
File icon

H1 halvårsrapport 2022

Download
File icon

Årsrapport 2021

Download
File icon

H1 halvårsrapport 2021

Download
File icon

Årsrapport 2020

Download
File icon

Årsrapport 2019

Download