menu, Icon dark

Shareholder Relations

From day one, the purpose of Copyright Agent has been to safeguard and salute originality. Our agency emerged from a deep-rooted respect for people - writers, photographers, and creators of all kinds - who have the talent and courage to be original.

Meddelelse dateret 6. maj 2024

Meddelelse til Aktionærerne i Copyright Agent A/S
om Ordinær generalforsamling

Kære Aktionærer,
Copyright Agent A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 24. Maj 2024 kl 10.00 på selskabets adresse. Indkaldelsen kan downloades nedenfor og aktionærer, der har registreret deres mail i aktionærportalen (Computershare) modtager tillige indkaldelsen på email.

Du kan tilmelde dig, afgive fuldmagt eller brevstemme via aktionærportalen. Sidste frist for tilmelding eller afgivelse af fuldmagt er mandag den 20. Maj 2024 kl. 23:59, mens fristen for at brevstemme er torsdag den 23. Maj 2024.

Nedenfor kan indkaldelse med fuldmagtsblanket og årsrapporten for 2023 downloades.

På generalforsamlingen stiller bestyrelsen et forslag om, at bestyrelsen får bemyndigelse til at købe et vist antal egne aktier. Hensigten er primært at kunne købe aktier fra mindre aktionærer, som i nogle tilfælde mener at have for store omkostninger ved at holde aktien.

Med venlig hilsen,

Christoffer Feilberg (Adm. direktør)
Copyright Agent A/S

Information til aktionærerne vedrørende navnenotering og handel med aktier

Aktier i Copyright Agent ophørte den 5. januar 2024 med at være registreret i EuronextSecurities Copenhagen, som blev vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling, onsdag den 29. november 2023. Herefter er aktier alene registreret i Copyright Agents elektroniske ejerbog.

I dokumentet herunder finder du vigtig information om, hvordan du skal forholde dig til at være korrekt registreret i ejerbogen - samt hvordan du skal forholde dig fremover som aktionær for at udøve dine rettigheder som aktionær.

Det er også vigtigt at du får registreret din e-mailadresse i aktionærportalen, den er ikke nødvendigvis registreret, selvom du er navnenoteret.

Board

Read more on board profiles -->
Morten portrait

Morten Elk
(Chairman)

Henrik Eggert, CEO

Henrik Eggert

Poul Oddershede, Board member

Poul Oddershede

Henrik Hasselbalch Busch, Board member

Henrik H. Busch

Casper Blom, Board member

Casper Blom

Jesper portrait

Jesper Lohmann

Financial reports

File icon

Årsrapport 2022

Download
File icon

H1 halvårsrapport 2022

Download
File icon

Årsrapport 2021

Download
File icon

H1 halvårsrapport 2021

Download
File icon

Årsrapport 2020

Download
File icon

Årsrapport 2019

Download